Thích Làm Đẹp, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng. Chính sách riêng tư này được thiết lập để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tương tác và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách riêng tư tại Thích Làm Đẹp được thiết lập với mục đích chính là bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi coi trọng sự tin tưởng của khách hàng và cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của khách hàng.

Thu thập thông tin tại Thích Làm Đẹp

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Các loại thông tin được thu thập

Tại Thích Làm Đẹp, chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây từ khách hàng:

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin cá nhân khác mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc mua sản phẩm.
 • Thông tin mua hàng: Bao gồm thông tin về đơn hàng, sản phẩm đã mua, hóa đơn thanh toán và các chi tiết liên quan đến giao dịch mua hàng của khách hàng.
 • Thông tin truy cập website: Bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến việc truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng thông qua các phương thức sau đây:

 • Đăng ký tài khoản: Khi khách hàng đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết để tạo và quản lý tài khoản.
 • Mua hàng: Khi khách hàng mua sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mua hàng như địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán và các chi tiết liên quan đến giao dịch.
 • Đăng ký nhận email: Nếu khách hàng đồng ý nhận thông tin và tin tức từ chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của khách hàng để gửi thông tin tới.

Về sử dụng thông tin tại Thích Làm Đẹp

Thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

 • Xác nhận và xử lý đơn hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin mua hàng để xác nhận đơn hàng và xử lý thanh toán.
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ khách hàng trong việc giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại và cung cấp hỗ trợ sau bán hàng.
 • Gửi thông tin và tin tức: Nếu khách hàng đồng ý nhận email từ chúng tôi, chúng tôi có thể gửi thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và tin tức liên quan đến Thích Làm Đẹp.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã được đồng ý. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý từ khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo mật thông tin tại Thích Làm Đẹp

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng. Đây là một số biện pháp mà chúng tôi thực hiện:

 • Mã hoá dữ liệu: Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hoá để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình truyền tải và lưu trữ.
 • Quyền truy cập hạn chế: Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những người có nhu cầu và quyền hạn thực hiện công việc liên quan.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép lưu trữ trong thời gian lâu hơn.

Cập nhật chính sách riêng tư

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách riêng tư này để phản ánh các thay đổi trong quy định và thực tiễn của ngành công nghiệp, cũng như để đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng cho khách hàng qua website hoặc email.

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc, đề xuất hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách riêng tư hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật chính sách riêng tư mới nhất.